Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy ZSP Nr 1

Ocena użytkowników:  / 0

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie nr 558847.pdf)Ogłoszenie nr 558847.pdf[ ]545 kB15 Pobieranie
Pobierz plik (pierwsza strona SIWZ z podpisami.jpg)pierwsza strona SIWZ z podpisami.jpg[ ]438 kB14 Pobieranie
Pobierz plik (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf[ ]647 kB15 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - opis techniczny - zamienny.pdf)strefa rekreacyjna - opis techniczny - zamienny.pdf[ ]126 kB13 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - opis techniczny.pdf)strefa rekreacyjna - opis techniczny.pdf[ ]148 kB12 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - przedmiar II.pdf)strefa rekreacyjna - przedmiar II.pdf[ ]53 kB20 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - rys. 1.pdf)strefa rekreacyjna - rys. 1.pdf[ ]448 kB14 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - rys. 2 - zamienny.pdf)strefa rekreacyjna - rys. 2 - zamienny.pdf[ ]807 kB13 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - rys. 3.pdf)strefa rekreacyjna - rys. 3.pdf[ ]174 kB12 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - rys. 3a.pdf)strefa rekreacyjna - rys. 3a.pdf[ ]113 kB12 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - rys. 4.pdf)strefa rekreacyjna - rys. 4.pdf[ ]95 kB14 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - rys. 5.pdf)strefa rekreacyjna - rys. 5.pdf[ ]73 kB13 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - rys. 6.pdf)strefa rekreacyjna - rys. 6.pdf[ ]452 kB12 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - rys. 8 - zamienny.pdf)strefa rekreacyjna - rys. 8 - zamienny.pdf[ ]91 kB13 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - rys. 9.pdf)strefa rekreacyjna - rys. 9.pdf[ ]229 kB14 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - SSTWiOR.pdf)strefa rekreacyjna - SSTWiOR.pdf[ ]443 kB12 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - zał. nr 1.pdf)strefa rekreacyjna - zał. nr 1.pdf[ ]466 kB14 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - zał. nr 14.pdf)strefa rekreacyjna - zał. nr 14.pdf[ ]267 kB13 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - zał. nr 2.pdf)strefa rekreacyjna - zał. nr 2.pdf[ ]491 kB14 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - zał. nr 3.pdf)strefa rekreacyjna - zał. nr 3.pdf[ ]469 kB14 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - zał. nr 4.pdf)strefa rekreacyjna - zał. nr 4.pdf[ ]196 kB12 Pobieranie
Pobierz plik (strefa rekreacyjna - zał. nr 5-13.pdf)strefa rekreacyjna - zał. nr 5-13.pdf[ ]1073 kB13 Pobieranie
Pobierz plik (zalacznik_nr_2_do_siwz__wzor_projektu_umowy__jedna_platnosc.doc)zalacznik_nr_2_do_siwz__wzor_projektu_umowy__jedna_platnosc.doc[ ]371 kB12 Pobieranie
Pobierz plik (zalacznik_nr_3_do_siwz_wzor_formularza_ofertowego.docx)zalacznik_nr_3_do_siwz_wzor_formularza_ofertowego.docx[ ]139 kB11 Pobieranie
Pobierz plik (zalacznik_nr_4_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx)zalacznik_nr_4_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.docx[ ]120 kB14 Pobieranie
Pobierz plik (zalacznik_nr_5_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postep)zalacznik_nr_5_do_siwz__wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postep[ ]120 kB14 Pobieranie
Pobierz plik (zalacznik_nr_6_do_siwz__wzor_informacji_ze_wykonawca_nie_nalezynalezy_do_grupy_k)zalacznik_nr_6_do_siwz__wzor_informacji_ze_wykonawca_nie_nalezynalezy_do_grupy_k[ ]121 kB11 Pobieranie
Pobierz plik (zalacznik_nr_7_do_siwz__wzor_wykazu_robot_budowlanych.docx)zalacznik_nr_7_do_siwz__wzor_wykazu_robot_budowlanych.docx[ ]121 kB11 Pobieranie
Pobierz plik (zalacznik_nr_8_do_siwz__wzor_wykazu_osob.docx)zalacznik_nr_8_do_siwz__wzor_wykazu_osob.docx[ ]120 kB12 Pobieranie

Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego – Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy ZSP Nr 1

Ocena użytkowników:  / 0

Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego – Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie

 

Szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (Unieważnienie.jpg)Unieważnienie.jpg[ ]494 kB20 Pobieranie

Informacja z otwarcia ofert – Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy ZSP Nr 1

Ocena użytkowników:  / 0

Informacja z otwarcia ofert – Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

 

Szczegóły w załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf[ ]815 kB20 Pobieranie

UWAGA zmiana treści par. 18 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 (Projekt umowy) do SIWZ

Ocena użytkowników:  / 0

Zamawiający informuje że dokonał zmiany brzmienia paragrafu 18 ust.1 pkt 1 załącznika nr 2 do SIWZ (Projekt umowy) z brzmienia

1)    przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -50C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie

na brzmienie

1)              przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić w

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, temperatury +300C, temperatury -50C oraz tych, które uniemożliwiają wykonanie robót wg technologii), powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości wykonywanych robót budowlanych na zewnątrz stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;

Szukaj

Menu użytkownika